Nowa firma - dobry-biznes

Dobry biznes

nowa-firma.com.pl


dotacje z Unii Europejskiej na biznes

Są one rodzajem pomocy finansowej, którą cechuje bezzwrotność i nieodpłatność. Aby pozyskać dofinansowanie trzeba jednak spełnić określone warunki, jakie zostają narzucone przez podmiot np. państwo czy UE, który takich dotacji udziela.

Fundusze z Unii Europejskiej są aktualnie dla wielu osób zakładających czy rozwijających własny biznes idealnym sposobem na uzyskanie kapitału na działalność o charakterze biznesowym. Warto zaznaczyć, że otrzymanie dotacji nie należy do najłatwiejszych procesów, jednakże warto ubiegać się o unijne pieniądze. Z dotacji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne oraz firmy, jak i organizacje, instytucje czy jednostki samorządów terytorialnych (gminy, powiaty, województwa).

W latach 2007-2013 dostępnych jest parę funduszy, z których można korzystać. Zaliczają się do nich: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. Fundusze z Unii Europejskiej są dystrybuowane przez odpowiednie programy pomocowe.

Środki z Unii Europejskiej można wykorzystać w zakresie różnych elementów działalności biznesowej. Zazwyczaj przyznawane są one na takie cele, jak założenie własnego biznesu czy jednoosobowej działalności gospodarczej, rozwój firmy już istniejącej bądź realizacja projektów czy przedsięwzięć.

Jeden z typów klasyfikacji dotacji unijnych dzieli je na:

  1. dofinansowania na inwestycje,

  2. doradztwo,

  3. dotacje na szkolenia.